CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hoa Kỳ 🇺🇸

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hoa Kỳ. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202485578.55
2023207578.82
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hoa Kỳ

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2024-04-13 00:2925221 năm 9 tháng 24 ngày
2024-04-12 23:1109168 năm 1 tháng 14 ngày
2024-04-12 23:0733194 năm 8 tháng
2024-04-12 23:0617185 năm 11 tháng 20 ngày
2024-04-12 23:0509168 năm 1 tháng 14 ngày
2024-04-12 23:0429221 năm 8 tháng 25 ngày
2024-04-12 23:0439158 năm 6 tháng 22 ngày
2024-04-12 22:5805222 năm 2 tháng 12 ngày
2024-04-12 22:5124221 năm 9 tháng 30 ngày
2024-04-12 22:3605242 tháng 14 ngày
2024-04-12 22:35232310 tháng 7 ngày
2024-04-12 22:3402727 năm 3 tháng 6 ngày
2024-04-12 22:3401628 năm 3 tháng 11 ngày
2024-04-12 22:3311628 năm 1 tháng 1 ngày
2024-04-12 22:3321627 năm 10 tháng 23 ngày
2024-04-12 22:3224627 năm 10 tháng 2 ngày
2024-04-12 22:2737212 năm 6 tháng 30 ngày
2024-04-12 22:27040915 năm 2 tháng 24 ngày
2024-04-12 22:04340023 năm 7 tháng 22 ngày
2024-04-12 22:0305242 tháng 14 ngày