CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hoa Kỳ 🇺🇸

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hoa Kỳ. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202338538.07
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hoa Kỳ

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2023-03-30 18:3839230 năm 6 tháng 9 ngày
2023-03-30 18:3838230 năm 6 tháng 16 ngày
2023-03-30 18:2723148 năm 9 tháng 28 ngày
2023-03-30 18:0942175 năm 5 tháng 14 ngày
2023-03-30 17:4430428 năm 8 tháng 5 ngày
2023-03-30 17:3719139 năm 10 tháng 24 ngày
2023-03-30 17:0343725 năm 5 tháng 10 ngày
2023-03-30 16:4901231 năm 3 tháng
2023-03-30 16:4926175 năm 9 tháng 4 ngày
2023-03-30 16:2927211 năm 8 tháng 25 ngày
2023-03-30 16:2939157 năm 6 tháng 9 ngày
2023-03-30 16:2909212 năm 29 ngày
2023-03-30 16:2937211 năm 6 tháng 17 ngày
2023-03-30 16:2920166 năm 10 tháng 14 ngày
2023-03-30 16:2910221 năm 23 ngày
2023-03-30 15:5445224 tháng 23 ngày
2023-03-30 15:3511203 năm 21 ngày
2023-03-30 15:3131148 năm 8 tháng 2 ngày
2023-03-30 15:3035148 năm 7 tháng 5 ngày
2023-03-30 15:3048148 năm 4 tháng 6 ngày