CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Shtetet e Bashkuara 🇺🇸

Mosha mesatare statistikore e gomave në Shtetet e Bashkuara. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
202338518.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Shtetet e Bashkuara

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2023-03-30 18:2723148 vjet 9 muaj 28 ditë
2023-03-30 18:0942175 vjet 5 muaj 14 ditë
2023-03-30 17:4430428 vjet 8 muaj 5 ditë
2023-03-30 17:3719139 vjet 10 muaj 24 ditë
2023-03-30 17:0343725 vjet 5 muaj 10 ditë
2023-03-30 16:4901231 vjet 3 muaj
2023-03-30 16:4926175 vjet 9 muaj 4 ditë
2023-03-30 16:2927211 vit 8 muaj 25 ditë
2023-03-30 16:2939157 vjet 6 muaj 9 ditë
2023-03-30 16:2909212 vjet 29 ditë
2023-03-30 16:2937211 vit 6 muaj 17 ditë
2023-03-30 16:2920166 vjet 10 muaj 14 ditë
2023-03-30 16:2910221 vit 23 ditë
2023-03-30 15:5445224 muaj 23 ditë
2023-03-30 15:3511203 vjet 21 ditë
2023-03-30 15:3131148 vjet 8 muaj 2 ditë
2023-03-30 15:3035148 vjet 7 muaj 5 ditë
2023-03-30 15:3048148 vjet 4 muaj 6 ditë
2023-03-30 15:2936148 vjet 6 muaj 29 ditë
2023-03-30 15:0431166 vjet 7 muaj 29 ditë