CheckTire.com
ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទផលិតសំបកកង់

អាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់នៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក 🇺🇸

ស្ថិតិអាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់នៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក. អាយុស្ថិតិនៃសំបកកង់នៅក្នុងឆ្នាំជាក់លាក់ត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ CheckTire.com ។

ឆ្នាំចំនួននៃការប្រើប្រាស់អាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់
202338478.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

ថ្មីៗនេះបានពិនិត្យលេខកូដ DOT ពី សហរដ្ឋអាមេរិក

កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា UTCDOTអាយុសំបកកង់
2023-03-30 17:0343725 ឆ្នាំ 5 ខែ 10 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:4901231 ឆ្នាំ 3 ខែ
2023-03-30 16:4926175 ឆ្នាំ 9 ខែ 4 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2927211 ឆ្នាំ 8 ខែ 25 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2939157 ឆ្នាំ 6 ខែ 9 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2909212 ឆ្នាំ 29 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2937211 ឆ្នាំ 6 ខែ 17 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2920166 ឆ្នាំ 10 ខែ 14 ថ្ងៃ
2023-03-30 16:2910221 ឆ្នាំ 23 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:5445224 ខែ 23 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:3511203 ឆ្នាំ 21 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:3131148 ឆ្នាំ 8 ខែ 2 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:3035148 ឆ្នាំ 7 ខែ 5 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:3048148 ឆ្នាំ 4 ខែ 6 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:2936148 ឆ្នាំ 6 ខែ 29 ថ្ងៃ
2023-03-30 15:0431166 ឆ្នាំ 7 ខែ 29 ថ្ងៃ
2023-03-30 14:56470418 ឆ្នាំ 4 ខែ 15 ថ្ងៃ
2023-03-30 14:4838211 ឆ្នាំ 6 ខែ 10 ថ្ងៃ
2023-03-30 14:2348193 ឆ្នាំ 4 ខែ 5 ថ្ងៃ
2023-03-30 14:2228139 ឆ្នាំ 8 ខែ 22 ថ្ងៃ