CheckTire.com
בדוק את תאריך ייצור הצמיגים

הגיל הממוצע של הצמיגים ב-ארצות הברית 🇺🇸

גיל ממוצע סטטיסטי של צמיגים ב-ארצות הברית. הגיל הסטטיסטי של הצמיגים בשנים מסוימות מחושב על בסיס נתונים שהוזנו על ידי המשתמשים באתר CheckTire.com.

שָׁנָהמספר שימושיםגיל ממוצע של צמיגים
202338478.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

נבדקו לאחרונה קודי DOT מ-ארצות הברית

תאריך/שעה UTCDOTגיל הצמיגים
2023-03-30 17:0343725 שנים 5 חודשים 10 ימים
2023-03-30 16:4901231 שנים 3 חודשים
2023-03-30 16:4926175 שנים 9 חודשים 4 ימים
2023-03-30 16:2927211 שָׁנָה 8 חודשים 25 ימים
2023-03-30 16:2939157 שנים 6 חודשים 9 ימים
2023-03-30 16:2909212 שנים 29 ימים
2023-03-30 16:2937211 שָׁנָה 6 חודשים 17 ימים
2023-03-30 16:2920166 שנים 10 חודשים 14 ימים
2023-03-30 16:2910221 שָׁנָה 23 ימים
2023-03-30 15:5445224 חודשים 23 ימים
2023-03-30 15:3511203 שנים 21 ימים
2023-03-30 15:3131148 שנים 8 חודשים 2 ימים
2023-03-30 15:3035148 שנים 7 חודשים 5 ימים
2023-03-30 15:3048148 שנים 4 חודשים 6 ימים
2023-03-30 15:2936148 שנים 6 חודשים 29 ימים
2023-03-30 15:0431166 שנים 7 חודשים 29 ימים
2023-03-30 14:56470418 שנים 4 חודשים 15 ימים
2023-03-30 14:4838211 שָׁנָה 6 חודשים 10 ימים
2023-03-30 14:2348193 שנים 4 חודשים 5 ימים
2023-03-30 14:2228139 שנים 8 חודשים 22 ימים