CheckTire.com
ກວດເບິ່ງວັນທີຜະລິດຢາງລົດ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ 🇺🇸

ສະຖິຕິອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ. ສະຖິຕິອາຍຸຂອງຢາງໃນບາງປີແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ CheckTire.com.

ປີຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງ
202338498.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກວດເບິ່ງລະຫັດ DOT ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ

ວັນທີ/ເວລາ UTCDOTອາຍຸຢາງ
2023-03-30 17:4430428 ປີ 8 ເດືອນ 5 ມື້
2023-03-30 17:3719139 ປີ 10 ເດືອນ 24 ມື້
2023-03-30 17:0343725 ປີ 5 ເດືອນ 10 ມື້
2023-03-30 16:4901231 ປີ 3 ເດືອນ
2023-03-30 16:4926175 ປີ 9 ເດືອນ 4 ມື້
2023-03-30 16:2927211 ປີ 8 ເດືອນ 25 ມື້
2023-03-30 16:2939157 ປີ 6 ເດືອນ 9 ມື້
2023-03-30 16:2909212 ປີ 29 ມື້
2023-03-30 16:2937211 ປີ 6 ເດືອນ 17 ມື້
2023-03-30 16:2920166 ປີ 10 ເດືອນ 14 ມື້
2023-03-30 16:2910221 ປີ 23 ມື້
2023-03-30 15:5445224 ເດືອນ 23 ມື້
2023-03-30 15:3511203 ປີ 21 ມື້
2023-03-30 15:3131148 ປີ 8 ເດືອນ 2 ມື້
2023-03-30 15:3035148 ປີ 7 ເດືອນ 5 ມື້
2023-03-30 15:3048148 ປີ 4 ເດືອນ 6 ມື້
2023-03-30 15:2936148 ປີ 6 ເດືອນ 29 ມື້
2023-03-30 15:0431166 ປີ 7 ເດືອນ 29 ມື້
2023-03-30 14:56470418 ປີ 4 ເດືອນ 15 ມື້
2023-03-30 14:4838211 ປີ 6 ເດືອນ 10 ມື້