CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

එක්සත් ජනපදය හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇺🇸

එක්සත් ජනපදය හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
2023197988.81
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

එක්සත් ජනපදය වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2023-12-06 20:36470419 අවුරුදු 21 දින
2023-12-06 20:3647429 අවුරුදු 15 දින
2023-12-06 20:22411211 අවුරුදු 1 මස 28 දින
2023-12-06 20:22411310 අවුරුදු 1 මස 29 දින
2023-12-06 20:16512211 මාස 17 දින
2023-12-06 20:1015167 අවුරුදු 7 මාස 25 දින
2023-12-06 19:3715158 අවුරුදු 8 මාස
2023-12-06 18:28511210 අවුරුදු 11 මාස 19 දින
2023-12-06 18:1840176 අවුරුදු 2 මාස 4 දින
2023-12-06 17:4741185 අවුරුදු 1 මස 28 දින
2023-12-06 17:4525212 අවුරුදු 5 මාස 15 දින
2023-12-06 17:4219167 අවුරුදු 6 මාස 27 දින
2023-12-06 17:4137185 අවුරුදු 2 මාස 26 දින
2023-12-06 17:3246825 අවුරුදු 27 දින
2023-12-06 17:0831528 අවුරුදු 4 මාස 5 දින
2023-12-06 16:5642033 අවුරුදු 1 මස 21 දින
2023-12-06 16:5142176 අවුරුදු 1 මස 20 දින
2023-12-06 16:5003185 අවුරුදු 10 මාස 21 දින
2023-12-06 16:1020194 අවුරුදු 6 මාස 23 දින
2023-12-06 16:0731185 අවුරුදු 4 මාස 6 දින