CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

එක්සත් ජනපදය හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇺🇸

එක්සත් ජනපදය හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
202338498.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

එක්සත් ජනපදය වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2023-03-30 17:4430428 අවුරුදු 8 මාස 5 දින
2023-03-30 17:3719139 අවුරුදු 10 මාස 24 දින
2023-03-30 17:0343725 අවුරුදු 5 මාස 10 දින
2023-03-30 16:4901231 අවුරුදු 3 මාස
2023-03-30 16:4926175 අවුරුදු 9 මාස 4 දින
2023-03-30 16:2927211 වර්ෂය 8 මාස 25 දින
2023-03-30 16:2939157 අවුරුදු 6 මාස 9 දින
2023-03-30 16:2909212 අවුරුදු 29 දින
2023-03-30 16:2937211 වර්ෂය 6 මාස 17 දින
2023-03-30 16:2920166 අවුරුදු 10 මාස 14 දින
2023-03-30 16:2910221 වර්ෂය 23 දින
2023-03-30 15:5445224 මාස 23 දින
2023-03-30 15:3511203 අවුරුදු 21 දින
2023-03-30 15:3131148 අවුරුදු 8 මාස 2 දින
2023-03-30 15:3035148 අවුරුදු 7 මාස 5 දින
2023-03-30 15:3048148 අවුරුදු 4 මාස 6 දින
2023-03-30 15:2936148 අවුරුදු 6 මාස 29 දින
2023-03-30 15:0431166 අවුරුදු 7 මාස 29 දින
2023-03-30 14:56470418 අවුරුදු 4 මාස 15 දින
2023-03-30 14:4838211 වර්ෂය 6 මාස 10 දින