CheckTire.com
Проверете го датумот на производство на гуми

Просечната старост на гумите во Соединети Држави 🇺🇸

Статистичка просечна старост на гумите во Соединети Држави. Статистичката старост на гумите во одредени години се пресметува врз основа на податоците внесени од корисниците на веб-страницата CheckTire.com.

годинаброј на употребиПросечна старост на гумите
202338498.05
2022177098.44
2021315418.25
2020260248.69
201964018.40
201813199.24
2017629.86

Неодамна проверени DOT кодови од Соединети Држави

Датум/Време UTCDOTСтарост на гумите
2023-03-30 17:4430428 години 8 месеци 5 денови
2023-03-30 17:3719139 години 10 месеци 24 денови
2023-03-30 17:0343725 години 5 месеци 10 денови
2023-03-30 16:4901231 години 3 месеци
2023-03-30 16:4926175 години 9 месеци 4 денови
2023-03-30 16:2927211 година 8 месеци 25 денови
2023-03-30 16:2939157 години 6 месеци 9 денови
2023-03-30 16:2909212 години 29 денови
2023-03-30 16:2937211 година 6 месеци 17 денови
2023-03-30 16:2920166 години 10 месеци 14 денови
2023-03-30 16:2910221 година 23 денови
2023-03-30 15:5445224 месеци 23 денови
2023-03-30 15:3511203 години 21 денови
2023-03-30 15:3131148 години 8 месеци 2 денови
2023-03-30 15:3035148 години 7 месеци 5 денови
2023-03-30 15:3048148 години 4 месеци 6 денови
2023-03-30 15:2936148 години 6 месеци 29 денови
2023-03-30 15:0431166 години 7 месеци 29 денови
2023-03-30 14:56470418 години 4 месеци 15 денови
2023-03-30 14:4838211 година 6 месеци 10 денови