CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Canada 🇨🇦

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Canada. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202362258.53
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Canada

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2023-12-05 18:5339167 năm 2 tháng 9 ngày
2023-12-05 18:2517203 năm 7 tháng 15 ngày
2023-12-05 18:0151184 năm 11 tháng 18 ngày
2023-12-05 17:0130167 năm 4 tháng 10 ngày
2023-12-05 16:5930167 năm 4 tháng 10 ngày
2023-12-05 16:5710231 năm 9 tháng 3 ngày
2023-12-05 16:5209158 năm 9 tháng 12 ngày
2023-12-05 16:51381112 năm 2 tháng 16 ngày
2023-12-05 12:2127194 năm 5 tháng 4 ngày
2023-12-05 12:1727194 năm 5 tháng 4 ngày
2023-12-05 12:1501132 năm 11 tháng 4 ngày
2023-12-05 06:3313238 tháng 8 ngày
2023-12-05 04:2902176 năm 10 tháng 26 ngày
2023-12-05 04:1339167 năm 2 tháng 9 ngày
2023-12-05 04:1339132 năm 2 tháng 12 ngày
2023-12-05 03:33291013 năm 4 tháng 16 ngày
2023-12-05 03:12491112 năm
2023-12-05 01:1811627 năm 8 tháng 24 ngày
2023-12-05 00:29310914 năm 4 tháng 8 ngày
2023-12-04 23:1317212 năm 7 tháng 8 ngày