CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Canada 🇨🇦

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Canada. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202438398.74
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Canada

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2024-07-17 16:0312168 năm 3 tháng 26 ngày
2024-07-17 15:2515243 tháng 9 ngày
2024-07-17 15:07320716 năm 11 tháng 11 ngày
2024-07-17 14:51320716 năm 11 tháng 11 ngày
2024-07-17 09:5201246 tháng 16 ngày
2024-07-17 09:5252236 tháng 22 ngày
2024-07-17 09:5153236 tháng 16 ngày
2024-07-17 04:3113222 năm 3 tháng 19 ngày
2024-07-17 04:3119529 năm 2 tháng 9 ngày
2024-07-17 01:5504213 năm 5 tháng 22 ngày
2024-07-17 01:5324186 năm 1 tháng 6 ngày
2024-07-16 21:4538185 năm 9 tháng 29 ngày
2024-07-16 21:45371013 năm 10 tháng 3 ngày
2024-07-16 21:1745212 năm 8 tháng 8 ngày
2024-07-16 20:5934825 năm 10 tháng 29 ngày
2024-07-16 20:4342185 năm 9 tháng 1 ngày
2024-07-16 20:0403213 năm 5 tháng 28 ngày
2024-07-16 19:12461211 năm 8 tháng 4 ngày
2024-07-16 18:11090123 năm 4 tháng 20 ngày
2024-07-16 15:25160915 năm 3 tháng 3 ngày