CheckTire.com
टायर उत्पादन मिति जाँच गर्नुहोस्

क्यानडा मा टायरको औसत उमेर 🇨🇦

क्यानडा मा टायरहरूको सांख्यिकीय औसत उमेर. विशेष वर्षहरूमा टायरहरूको सांख्यिकीय उमेर CheckTire.com वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूले प्रविष्ट गरेको डाटाको आधारमा गणना गरिन्छ।

वर्षप्रयोग संख्याटायरको औसत उमेर
202362228.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

हालै क्यानडा बाट DOT कोडहरू जाँच गरियो

मिति/समय UTCDOTटायरको उमेर
2023-12-05 17:0130167 वर्ष 4 महिना 10 दिनहरू
2023-12-05 16:5930167 वर्ष 4 महिना 10 दिनहरू
2023-12-05 16:5710231 वर्ष 9 महिना 3 दिनहरू
2023-12-05 16:5209158 वर्ष 9 महिना 12 दिनहरू
2023-12-05 16:51381112 वर्ष 2 महिना 16 दिनहरू
2023-12-05 12:2127194 वर्ष 5 महिना 4 दिनहरू
2023-12-05 12:1727194 वर्ष 5 महिना 4 दिनहरू
2023-12-05 12:1501132 वर्ष 11 महिना 4 दिनहरू
2023-12-05 06:3313238 महिना 8 दिनहरू
2023-12-05 04:2902176 वर्ष 10 महिना 26 दिनहरू
2023-12-05 04:1339167 वर्ष 2 महिना 9 दिनहरू
2023-12-05 04:1339132 वर्ष 2 महिना 12 दिनहरू
2023-12-05 03:33291013 वर्ष 4 महिना 16 दिनहरू
2023-12-05 03:12491112 वर्ष
2023-12-05 01:1811627 वर्ष 8 महिना 24 दिनहरू
2023-12-05 00:29310914 वर्ष 4 महिना 8 दिनहरू
2023-12-04 23:1317212 वर्ष 7 महिना 8 दिनहरू
2023-12-04 22:2308212 वर्ष 9 महिना 12 दिनहरू
2023-12-04 22:2033203 वर्ष 3 महिना 24 दिनहरू
2023-12-04 21:47221310 वर्ष 6 महिना 7 दिनहरू