CheckTire.com
ກວດເບິ່ງວັນທີຜະລິດຢາງລົດ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ການາດາ 🇨🇦

ສະຖິຕິອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ການາດາ. ສະຖິຕິອາຍຸຂອງຢາງໃນບາງປີແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ CheckTire.com.

ປີຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງ
202362238.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກວດເບິ່ງລະຫັດ DOT ຈາກ ການາດາ

ວັນທີ/ເວລາ UTCDOTອາຍຸຢາງ
2023-12-05 18:0151184 ປີ 11 ເດືອນ 18 ມື້
2023-12-05 17:0130167 ປີ 4 ເດືອນ 10 ມື້
2023-12-05 16:5930167 ປີ 4 ເດືອນ 10 ມື້
2023-12-05 16:5710231 ປີ 9 ເດືອນ 3 ມື້
2023-12-05 16:5209158 ປີ 9 ເດືອນ 12 ມື້
2023-12-05 16:51381112 ປີ 2 ເດືອນ 16 ມື້
2023-12-05 12:2127194 ປີ 5 ເດືອນ 4 ມື້
2023-12-05 12:1727194 ປີ 5 ເດືອນ 4 ມື້
2023-12-05 12:1501132 ປີ 11 ເດືອນ 4 ມື້
2023-12-05 06:3313238 ເດືອນ 8 ມື້
2023-12-05 04:2902176 ປີ 10 ເດືອນ 26 ມື້
2023-12-05 04:1339167 ປີ 2 ເດືອນ 9 ມື້
2023-12-05 04:1339132 ປີ 2 ເດືອນ 12 ມື້
2023-12-05 03:33291013 ປີ 4 ເດືອນ 16 ມື້
2023-12-05 03:12491112 ປີ
2023-12-05 01:1811627 ປີ 8 ເດືອນ 24 ມື້
2023-12-05 00:29310914 ປີ 4 ເດືອນ 8 ມື້
2023-12-04 23:1317212 ປີ 7 ເດືອນ 8 ມື້
2023-12-04 22:2308212 ປີ 9 ເດືອນ 12 ມື້
2023-12-04 22:2033203 ປີ 3 ເດືອນ 24 ມື້