CheckTire.com
ກວດເບິ່ງວັນທີຜະລິດຢາງລົດ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ການາດາ 🇨🇦

ສະຖິຕິອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ການາດາ. ສະຖິຕິອາຍຸຂອງຢາງໃນບາງປີແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ CheckTire.com.

ປີຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງ
202426328.67
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກວດເບິ່ງລະຫັດ DOT ຈາກ ການາດາ

ວັນທີ/ເວລາ UTCDOTອາຍຸຢາງ
2024-05-20 13:4709529 ປີ 2 ເດືອນ 23 ມື້
2024-05-20 13:4215331 ປີ 1 ເດືອນ 8 ມື້
2024-05-20 13:38242311 ເດືອນ 8 ມື້
2024-05-20 13:2419186 ປີ 13 ມື້
2024-05-20 13:2319826 ປີ 16 ມື້
2024-05-20 12:5604231 ປີ 3 ເດືອນ 27 ມື້
2024-05-20 12:5045221 ປີ 6 ເດືອນ 13 ມື້
2024-05-20 12:3401133 ປີ 4 ເດືອນ 19 ມື້
2024-05-20 00:4130194 ປີ 9 ເດືອນ 28 ມື້
2024-05-20 00:3930176 ປີ 9 ເດືອນ 26 ມື້
2024-05-19 22:5645132 ປີ 6 ເດືອນ 15 ມື້
2024-05-19 22:5042221 ປີ 7 ເດືອນ 2 ມື້
2024-05-19 21:5747167 ປີ 5 ເດືອນ 28 ມື້
2024-05-19 21:0247194 ປີ 6 ເດືອນ 1 ມື້
2024-05-19 20:2308186 ປີ 3 ເດືອນ
2024-05-19 19:5741149 ປີ 7 ເດືອນ 13 ມື້
2024-05-19 18:5606177 ປີ 3 ເດືອນ 13 ມື້
2024-05-19 18:5631176 ປີ 9 ເດືອນ 18 ມື້
2024-05-19 18:55301211 ປີ 9 ເດືອນ 26 ມື້
2024-05-19 16:5306204 ປີ 3 ເດືອນ 16 ມື້