CheckTire.com
Проверете го датумот на производство на гуми

Просечната старост на гумите во Канада 🇨🇦

Статистичка просечна старост на гумите во Канада. Статистичката старост на гумите во одредени години се пресметува врз основа на податоците внесени од корисниците на веб-страницата CheckTire.com.

годинаброј на употребиПросечна старост на гумите
202438388.74
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

Неодамна проверени DOT кодови од Канада

Датум/Време UTCDOTСтарост на гумите
2024-07-17 15:2515243 месеци 9 денови
2024-07-17 15:07320716 години 11 месеци 11 денови
2024-07-17 14:51320716 години 11 месеци 11 денови
2024-07-17 09:5201246 месеци 16 денови
2024-07-17 09:5252236 месеци 22 денови
2024-07-17 09:5153236 месеци 16 денови
2024-07-17 04:3113222 години 3 месеци 19 денови
2024-07-17 04:3119529 години 2 месеци 9 денови
2024-07-17 01:5504213 години 5 месеци 22 денови
2024-07-17 01:5324186 години 1 месец 6 денови
2024-07-16 21:4538185 години 9 месеци 29 денови
2024-07-16 21:45371013 години 10 месеци 3 денови
2024-07-16 21:1745212 години 8 месеци 8 денови
2024-07-16 20:5934825 години 10 месеци 29 денови
2024-07-16 20:4342185 години 9 месеци 1 ден
2024-07-16 20:0403213 години 5 месеци 28 денови
2024-07-16 19:12461211 години 8 месеци 4 денови
2024-07-16 18:11090123 години 4 месеци 20 денови
2024-07-16 15:25160915 години 3 месеци 3 денови
2024-07-16 15:2405168 години 5 месеци 15 денови