CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

කැනඩාව හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇨🇦

කැනඩාව හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
202362238.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

කැනඩාව වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2023-12-05 18:0151184 අවුරුදු 11 මාස 18 දින
2023-12-05 17:0130167 අවුරුදු 4 මාස 10 දින
2023-12-05 16:5930167 අවුරුදු 4 මාස 10 දින
2023-12-05 16:5710231 අවුරුදු 9 මාස 3 දින
2023-12-05 16:5209158 අවුරුදු 9 මාස 12 දින
2023-12-05 16:51381112 අවුරුදු 2 මාස 16 දින
2023-12-05 12:2127194 අවුරුදු 5 මාස 4 දින
2023-12-05 12:1727194 අවුරුදු 5 මාස 4 දින
2023-12-05 12:1501132 අවුරුදු 11 මාස 4 දින
2023-12-05 06:3313238 මාස 8 දින
2023-12-05 04:2902176 අවුරුදු 10 මාස 26 දින
2023-12-05 04:1339167 අවුරුදු 2 මාස 9 දින
2023-12-05 04:1339132 අවුරුදු 2 මාස 12 දින
2023-12-05 03:33291013 අවුරුදු 4 මාස 16 දින
2023-12-05 03:12491112 අවුරුදු
2023-12-05 01:1811627 අවුරුදු 8 මාස 24 දින
2023-12-05 00:29310914 අවුරුදු 4 මාස 8 දින
2023-12-04 23:1317212 අවුරුදු 7 මාස 8 දින
2023-12-04 22:2308212 අවුරුදු 9 මාස 12 දින
2023-12-04 22:2033203 අවුරුදු 3 මාස 24 දින