CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

කැනඩාව හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇨🇦

කැනඩාව හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
202438388.74
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

කැනඩාව වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2024-07-17 15:2515243 මාස 9 දින
2024-07-17 15:07320716 අවුරුදු 11 මාස 11 දින
2024-07-17 14:51320716 අවුරුදු 11 මාස 11 දින
2024-07-17 09:5201246 මාස 16 දින
2024-07-17 09:5252236 මාස 22 දින
2024-07-17 09:5153236 මාස 16 දින
2024-07-17 04:3113222 අවුරුදු 3 මාස 19 දින
2024-07-17 04:3119529 අවුරුදු 2 මාස 9 දින
2024-07-17 01:5504213 අවුරුදු 5 මාස 22 දින
2024-07-17 01:5324186 අවුරුදු 1 මස 6 දින
2024-07-16 21:4538185 අවුරුදු 9 මාස 29 දින
2024-07-16 21:45371013 අවුරුදු 10 මාස 3 දින
2024-07-16 21:1745212 අවුරුදු 8 මාස 8 දින
2024-07-16 20:5934825 අවුරුදු 10 මාස 29 දින
2024-07-16 20:4342185 අවුරුදු 9 මාස 1 දිනය
2024-07-16 20:0403213 අවුරුදු 5 මාස 28 දින
2024-07-16 19:12461211 අවුරුදු 8 මාස 4 දින
2024-07-16 18:11090123 අවුරුදු 4 මාස 20 දින
2024-07-16 15:25160915 අවුරුදු 3 මාස 3 දින
2024-07-16 15:2405168 අවුරුදු 5 මාස 15 දින