CheckTire.com
ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទផលិតសំបកកង់

អាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់នៅក្នុង ប្រទេសកាណាដា 🇨🇦

ស្ថិតិអាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់នៅក្នុង ប្រទេសកាណាដា. អាយុស្ថិតិនៃសំបកកង់នៅក្នុងឆ្នាំជាក់លាក់ត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រ CheckTire.com ។

ឆ្នាំចំនួននៃការប្រើប្រាស់អាយុជាមធ្យមនៃសំបកកង់
202438398.74
202365568.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

ថ្មីៗនេះបានពិនិត្យលេខកូដ DOT ពី ប្រទេសកាណាដា

កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា UTCDOTអាយុសំបកកង់
2024-07-17 16:0312168 ឆ្នាំ 3 ខែ 26 ថ្ងៃ
2024-07-17 15:2515243 ខែ 9 ថ្ងៃ
2024-07-17 15:07320716 ឆ្នាំ 11 ខែ 11 ថ្ងៃ
2024-07-17 14:51320716 ឆ្នាំ 11 ខែ 11 ថ្ងៃ
2024-07-17 09:5201246 ខែ 16 ថ្ងៃ
2024-07-17 09:5252236 ខែ 22 ថ្ងៃ
2024-07-17 09:5153236 ខែ 16 ថ្ងៃ
2024-07-17 04:3113222 ឆ្នាំ 3 ខែ 19 ថ្ងៃ
2024-07-17 04:3119529 ឆ្នាំ 2 ខែ 9 ថ្ងៃ
2024-07-17 01:5504213 ឆ្នាំ 5 ខែ 22 ថ្ងៃ
2024-07-17 01:5324186 ឆ្នាំ 1 ខែ 6 ថ្ងៃ
2024-07-16 21:4538185 ឆ្នាំ 9 ខែ 29 ថ្ងៃ
2024-07-16 21:45371013 ឆ្នាំ 10 ខែ 3 ថ្ងៃ
2024-07-16 21:1745212 ឆ្នាំ 8 ខែ 8 ថ្ងៃ
2024-07-16 20:5934825 ឆ្នាំ 10 ខែ 29 ថ្ងៃ
2024-07-16 20:4342185 ឆ្នាំ 9 ខែ 1 ថ្ងៃ
2024-07-16 20:0403213 ឆ្នាំ 5 ខែ 28 ថ្ងៃ
2024-07-16 19:12461211 ឆ្នាំ 8 ខែ 4 ថ្ងៃ
2024-07-16 18:11090123 ឆ្នាំ 4 ខែ 20 ថ្ងៃ
2024-07-16 15:25160915 ឆ្នាំ 3 ខែ 3 ថ្ងៃ