CheckTire.com
Ստուգեք անվադողերի արտադրության ամսաթիվը

Կանադա-ում անվադողերի միջին տարիքը 🇨🇦

Կանադա-ում անվադողերի միջին վիճակագրական տարիքը. Առանձին տարիների անվադողերի վիճակագրական տարիքը հաշվարկվում է CheckTire.com կայքի օգտատերերի կողմից մուտքագրված տվյալների հիման վրա:

Տարիօգտագործման քանակըԱնվադողերի միջին տարիքը
202362228.54
202249747.72
202173607.58
202050538.38
201914998.35
20182698.97
201787.34

Վերջերս ստուգված DOT կոդերը Կանադա-ից

Ամսաթիվ/ժամ UTCDOTԴողերի տարիքը
2023-12-05 17:0130167 տարիներ 4 ամիսներ 10 օրեր
2023-12-05 16:5930167 տարիներ 4 ամիսներ 10 օրեր
2023-12-05 16:5710231 տարիներ 9 ամիսներ 3 օրեր
2023-12-05 16:5209158 տարիներ 9 ամիսներ 12 օրեր
2023-12-05 16:51381112 տարիներ 2 ամիսներ 16 օրեր
2023-12-05 12:2127194 տարիներ 5 ամիսներ 4 օրեր
2023-12-05 12:1727194 տարիներ 5 ամիսներ 4 օրեր
2023-12-05 12:1501132 տարիներ 11 ամիսներ 4 օրեր
2023-12-05 06:3313238 ամիսներ 8 օրեր
2023-12-05 04:2902176 տարիներ 10 ամիսներ 26 օրեր
2023-12-05 04:1339167 տարիներ 2 ամիսներ 9 օրեր
2023-12-05 04:1339132 տարիներ 2 ամիսներ 12 օրեր
2023-12-05 03:33291013 տարիներ 4 ամիսներ 16 օրեր
2023-12-05 03:12491112 տարիներ
2023-12-05 01:1811627 տարիներ 8 ամիսներ 24 օրեր
2023-12-05 00:29310914 տարիներ 4 ամիսներ 8 օրեր
2023-12-04 23:1317212 տարիներ 7 ամիսներ 8 օրեր
2023-12-04 22:2308212 տարիներ 9 ամիսներ 12 օրեր
2023-12-04 22:2033203 տարիներ 3 ամիսներ 24 օրեր
2023-12-04 21:47221310 տարիներ 6 ամիսներ 7 օրեր