CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Lốp xe của tôi cũ bao nhiêu?

Làm thế nào để tìm mã DOT?

Làm thế nào để tìm mã DOT?

Mã DOT gồm bốn chữ số thường nằm trong cửa sổ trên thành lốp.

3811 - Mã DOT là một số có bốn chữ số , trong trường hợp này là 3811.

DOT M5EJ 006X - Mã không chính xác. Không sử dụng mã có các chữ cái. Tìm mã chỉ bao gồm các số.

Lão hóa lốp và an toàn đường bộ

Sử dụng lốp cũ, mòn sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.