CheckTire.com
تاریخ تولید لاستیک را بررسی کنید

لاستیک های من چند ساله هستند؟

چگونه کد DOT را پیدا کنیم؟

چگونه کد DOT را پیدا کنیم؟

کد چهار رقمی DOT معمولاً در پنجره ای روی دیواره لاستیک قرار دارد.

3811 - کد DOT یک عدد چهار رقمی است، در این مورد 3811 است.

DOT M5EJ 006X - کدهای نادرست. از کدهای دارای حروف استفاده نکنید.کدی را پیدا کنید که فقط از اعداد تشکیل شده است.

پیری لاستیک و ایمنی جاده

استفاده از لاستیک های کهنه و فرسوده خطر تصادف در جاده ها را افزایش می دهد.