CheckTire.com
בדוק את תאריך ייצור הצמיגים

בני כמה הצמיגים שלי?

איך למצוא את קוד ה-DOT?

איך למצוא את קוד ה-DOT?

קוד ה-DOT בן ארבע הספרות ממוקם בדרך כלל בחלון על דופן הצמיג.

3811 - קוד DOT הוא מספר בן ארבע ספרות, 3811 במקרה זה.

DOT M5EJ 006X - קודים שגויים. אל תשתמש בקודים עם אותיות. מצא את הקוד המורכב ממספרים בלבד.

הזדקנות הצמיגים ובטיחות בדרכים

שימוש בצמיגים הישנים והבלויים גורם לסיכון מוגבר לתאונות על הכביש.