CheckTire.com
Проверете го датумот на производство на гуми

Колку години ми се гумите?

Како да го пронајдете кодот DOT?

Како да го пронајдете кодот DOT?

Четирицифрениот DOT код обично се наоѓа во прозорецот на страничниот ѕид на гумата.

3811 - ДОТ кодот е четирицифрен број, 3811 во овој случај.

DOT M5EJ 006X - Неточни кодови. Не користете шифри со букви. Најдете го кодот што се состои само од бројки.

Стареење на гумите и безбедност на патиштата

Користењето на старите, истрошени гуми носи зголемен ризик од несреќа на патот.