CheckTire.com
Tshawb xyuas lub log tsheb hnub tsim khoom

Kuv lub log tsheb muaj pes tsawg xyoo?

Yuav nrhiav DOT code li cas?

Yuav nrhiav DOT code li cas?

Plaub-tus lej DOT code feem ntau yog nyob rau hauv lub qhov rais ntawm lub log tsheb.

3811 - DOT code yog tus lej plaub tus lej, 3811 hauv qhov no.

DOT M5EJ 006X - Cov lej tsis raug. Tsis txhob siv cov lej nrog cov tsiaj ntawv. Nrhiav cov lej uas muaj cov lej xwb.

Tire aging thiab txoj kev nyab xeeb

Kev siv cov log tsheb qub, cov log tsheb tsis zoo ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev sib tsoo ntawm txoj kev.