CheckTire.com
ตรวจสอบวันผลิตยาง

ยางของฉันอายุเท่าไหร่?

จะหารหัส DOT ได้อย่างไร?

จะหารหัส DOT ได้อย่างไร?

รหัส DOT สี่หลักมักจะอยู่ในหน้าต่างบนแก้มยาง

3811 - รหัส DOT เป็นตัวเลขสี่หลัก ในกรณีนี้คือ 3811

DOT M5EJ 006X - รหัสไม่ถูกต้อง อย่าใช้รหัสที่มีตัวอักษร ค้นหารหัสที่ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น

อายุยางรถยนต์และความปลอดภัยบนท้องถนน

การใช้ยางเก่าที่สึกหรอจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน