CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp 🇬🇷

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
20231054.82
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hy Lạp

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2023-09-26 08:1012212 năm 6 tháng 4 ngày
2023-09-26 08:1011212 năm 6 tháng 11 ngày
2023-09-26 08:1012212 năm 6 tháng 4 ngày
2023-09-26 08:0729194 năm 2 tháng 11 ngày
2023-09-25 10:5938185 năm 8 ngày
2023-09-23 10:4041157 năm 11 tháng 18 ngày
2023-09-23 10:3602149 năm 8 tháng 17 ngày
2023-09-18 16:02280815 năm 2 tháng 11 ngày
2023-09-18 07:1238166 năm 11 tháng 30 ngày
2023-09-17 16:2742193 năm 11 tháng 3 ngày
2023-09-12 17:3531203 năm 1 tháng 16 ngày
2023-09-10 12:4315221 năm 4 tháng 30 ngày
2023-09-07 17:5753175 năm 8 tháng 6 ngày
2023-09-06 06:0651202 năm 8 tháng 23 ngày
2023-09-06 05:5539202 năm 11 tháng 16 ngày
2023-08-30 10:1402185 năm 7 tháng 22 ngày
2023-08-30 10:1302185 năm 7 tháng 22 ngày
2023-08-24 19:3930194 năm 1 tháng 2 ngày
2023-08-23 13:4646148 năm 9 tháng 13 ngày
2023-08-23 13:4246148 năm 9 tháng 13 ngày