CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp 🇬🇷

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
2024559.58
20231735.55
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hy Lạp

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2024-04-12 16:3936203 năm 7 tháng 12 ngày
2024-04-12 16:3740203 năm 6 tháng 15 ngày
2024-04-10 10:09460122 năm 4 tháng 29 ngày
2024-04-10 10:09290023 năm 8 tháng 24 ngày
2024-04-10 10:08470023 năm 4 tháng 21 ngày
2024-04-09 07:5607826 năm 2 tháng
2024-04-09 07:5528528 năm 8 tháng 30 ngày
2024-04-09 07:3907826 năm 2 tháng
2024-04-09 07:3846924 năm 4 tháng 25 ngày
2024-04-09 07:3807826 năm 2 tháng
2024-04-09 07:3728528 năm 8 tháng 30 ngày
2024-04-09 07:3507826 năm 2 tháng
2024-04-08 06:2507159 năm 1 tháng 30 ngày
2024-04-05 18:1848149 năm 4 tháng 12 ngày
2024-04-03 21:1131212 năm 8 tháng 1 ngày
2024-04-02 13:3501243 tháng 1 ngày
2024-04-01 00:4131158 năm 8 tháng 5 ngày
2024-03-28 03:31481310 năm 4 tháng 3 ngày
2024-03-27 11:3933237 tháng 13 ngày
2024-03-26 07:4851203 năm 3 tháng 12 ngày