CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp 🇬🇷

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
2023244.07
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hy Lạp

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2023-01-29 16:3628184 năm 6 tháng 20 ngày
2023-01-29 16:3628193 năm 6 tháng 21 ngày
2023-01-21 18:3545193 năm 2 tháng 17 ngày
2023-01-21 18:28021211 năm 12 ngày
2023-01-21 18:2502167 năm 10 ngày
2023-01-21 05:4905211 năm 11 tháng 20 ngày
2023-01-21 05:4147184 năm 2 tháng 2 ngày
2023-01-21 05:4111175 năm 10 tháng 8 ngày
2023-01-21 05:4001185 năm 20 ngày
2023-01-21 05:4030184 năm 5 tháng 29 ngày
2023-01-21 05:3703203 năm 8 ngày
2023-01-21 05:3745193 năm 2 tháng 17 ngày
2023-01-18 06:4633139 năm 5 tháng 6 ngày
2023-01-18 06:4507193 năm 11 tháng 7 ngày
2023-01-18 06:4428193 năm 6 tháng 10 ngày
2023-01-16 12:2618193 năm 8 tháng 18 ngày
2023-01-11 12:3133224 tháng 27 ngày
2023-01-07 22:3405184 năm 11 tháng 9 ngày
2023-01-05 21:4401233 ngày
2023-01-05 21:4421211 năm 7 tháng 12 ngày