CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp 🇬🇷

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Hy Lạp. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
20221056.67
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Hy Lạp

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2022-09-21 19:1648183 năm 9 tháng 26 ngày
2022-09-19 20:4413175 năm 5 tháng 23 ngày
2022-09-19 20:4313184 năm 5 tháng 24 ngày
2022-09-11 17:11261210 năm 2 tháng 17 ngày
2022-09-11 17:1126193 năm 2 tháng 18 ngày
2022-09-11 15:15261210 năm 2 tháng 17 ngày
2022-09-11 15:1526193 năm 2 tháng 18 ngày
2022-09-08 13:5025202 năm 2 tháng 24 ngày
2022-09-03 23:4126211 năm 2 tháng 6 ngày
2022-08-31 08:4130157 năm 1 tháng 11 ngày
2022-08-30 14:1921223 tháng 7 ngày
2022-08-26 15:3850174 năm 8 tháng 15 ngày
2022-08-26 15:3711175 năm 5 tháng 13 ngày
2022-08-26 15:3618223 tháng 24 ngày
2022-08-25 05:14421110 năm 10 tháng 8 ngày
2022-08-22 09:4814224 tháng 18 ngày
2022-08-22 09:4753174 năm 7 tháng 21 ngày
2022-08-22 09:4614224 tháng 18 ngày
2022-08-20 16:0819193 năm 3 tháng 14 ngày
2022-08-20 15:5835138 năm 11 tháng 25 ngày