CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

ග්රීසිය හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇬🇷

ග්රීසිය හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
2024978.37
20231735.55
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

ග්රීසිය වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2024-06-24 16:2415242 මාස 16 දින
2024-06-21 11:5902245 මාස 13 දින
2024-06-21 11:5949236 මාස 17 දින
2024-06-20 17:2638212 අවුරුදු 9 මාස
2024-06-19 13:1708168 අවුරුදු 3 මාස 28 දින
2024-06-17 11:5149221 වර්ෂය 6 මාස 12 දින
2024-06-16 11:3735185 අවුරුදු 9 මාස 20 දින
2024-06-16 11:3432203 අවුරුදු 10 මාස 13 දින
2024-06-14 13:2047924 අවුරුදු 6 මාස 23 දින
2024-06-14 12:1347924 අවුරුදු 6 මාස 23 දින
2024-06-13 15:5209231 වර්ෂය 3 මාස 17 දින
2024-06-13 10:3806204 අවුරුදු 4 මාස 10 දින
2024-06-11 14:5028203 අවුරුදු 11 මාස 5 දින
2024-06-07 11:3022231 වර්ෂය 9 දින
2024-06-05 11:36451013 අවුරුදු 6 මාස 28 දින
2024-06-05 11:34331211 අවුරුදු 9 මාස 23 දින
2024-06-04 19:5844176 අවුරුදු 7 මාස 5 දින
2024-06-04 18:1612213 අවුරුදු 2 මාස 13 දින
2024-06-02 07:2214222 අවුරුදු 1 මස 29 දින
2024-06-01 12:3222195 අවුරුදු 5 දින