CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

ග්රීසිය හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇬🇷

ග්රීසිය හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
20221056.67
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

ග්රීසිය වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2022-09-21 19:1648183 අවුරුදු 9 මාස 26 දින
2022-09-19 20:4413175 අවුරුදු 5 මාස 23 දින
2022-09-19 20:4313184 අවුරුදු 5 මාස 24 දින
2022-09-11 17:11261210 අවුරුදු 2 මාස 17 දින
2022-09-11 17:1126193 අවුරුදු 2 මාස 18 දින
2022-09-11 15:15261210 අවුරුදු 2 මාස 17 දින
2022-09-11 15:1526193 අවුරුදු 2 මාස 18 දින
2022-09-08 13:5025202 අවුරුදු 2 මාස 24 දින
2022-09-03 23:4126211 වර්ෂය 2 මාස 6 දින
2022-08-31 08:4130157 අවුරුදු 1 මස 11 දින
2022-08-30 14:1921223 මාස 7 දින
2022-08-26 15:3850174 අවුරුදු 8 මාස 15 දින
2022-08-26 15:3711175 අවුරුදු 5 මාස 13 දින
2022-08-26 15:3618223 මාස 24 දින
2022-08-25 05:14421110 අවුරුදු 10 මාස 8 දින
2022-08-22 09:4814224 මාස 18 දින
2022-08-22 09:4753174 අවුරුදු 7 මාස 21 දින
2022-08-22 09:4614224 මාස 18 දින
2022-08-20 16:0819193 අවුරුදු 3 මාස 14 දින
2022-08-20 15:5835138 අවුරුදු 11 මාස 25 දින