CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

ග්රීසිය හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇬🇷

ග්රීසිය හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
2023584.17
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

ග්රීසිය වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2023-06-01 14:1610232 මාස 26 දින
2023-06-01 14:11190815 අවුරුදු 27 දින
2023-06-01 13:50220320 අවුරුදු 6 දින
2023-05-21 11:0743202 අවුරුදු 7 මාස 2 දින
2023-05-20 12:1352224 මාස 24 දින
2023-05-19 16:4339227 මාස 23 දින
2023-05-18 13:1910203 අවුරුදු 2 මාස 16 දින
2023-05-17 08:3432175 අවුරුදු 9 මාස 10 දින
2023-05-13 15:5123175 අවුරුදු 11 මාස 8 දින
2023-05-13 15:51491012 අවුරුදු 5 මාස 7 දින
2023-05-04 07:2821193 අවුරුදු 11 මාස 14 දින
2023-05-04 07:1921193 අවුරුදු 11 මාස 14 දින
2023-04-23 16:3234211 වර්ෂය 8 මාස
2023-04-23 16:2134211 වර්ෂය 8 මාස
2023-04-21 14:0539202 අවුරුදු 7 මාස
2023-04-16 14:2811231 මස 3 දින
2023-03-31 19:1122211 වර්ෂය 10 මාස
2023-03-22 22:1930157 අවුරුදු 8 මාස 2 දින
2023-03-22 22:1951184 අවුරුදු 3 මාස 5 දින
2023-03-21 16:1350157 අවුරුදු 3 මාස 14 දින