CheckTire.com
टायर उत्पादन मिति जाँच गर्नुहोस्

ग्रीस मा टायरको औसत उमेर 🇬🇷

ग्रीस मा टायरहरूको सांख्यिकीय औसत उमेर. विशेष वर्षहरूमा टायरहरूको सांख्यिकीय उमेर CheckTire.com वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरूले प्रविष्ट गरेको डाटाको आधारमा गणना गरिन्छ।

वर्षप्रयोग संख्याटायरको औसत उमेर
2023244.07
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

हालै ग्रीस बाट DOT कोडहरू जाँच गरियो

मिति/समय UTCDOTटायरको उमेर
2023-01-29 16:3628184 वर्ष 6 महिना 20 दिनहरू
2023-01-29 16:3628193 वर्ष 6 महिना 21 दिनहरू
2023-01-21 18:3545193 वर्ष 2 महिना 17 दिनहरू
2023-01-21 18:28021211 वर्ष 12 दिनहरू
2023-01-21 18:2502167 वर्ष 10 दिनहरू
2023-01-21 05:4905211 वर्ष 11 महिना 20 दिनहरू
2023-01-21 05:4147184 वर्ष 2 महिना 2 दिनहरू
2023-01-21 05:4111175 वर्ष 10 महिना 8 दिनहरू
2023-01-21 05:4001185 वर्ष 20 दिनहरू
2023-01-21 05:4030184 वर्ष 5 महिना 29 दिनहरू
2023-01-21 05:3703203 वर्ष 8 दिनहरू
2023-01-21 05:3745193 वर्ष 2 महिना 17 दिनहरू
2023-01-18 06:4633139 वर्ष 5 महिना 6 दिनहरू
2023-01-18 06:4507193 वर्ष 11 महिना 7 दिनहरू
2023-01-18 06:4428193 वर्ष 6 महिना 10 दिनहरू
2023-01-16 12:2618193 वर्ष 8 महिना 18 दिनहरू
2023-01-11 12:3133224 महिना 27 दिनहरू
2023-01-07 22:3405184 वर्ष 11 महिना 9 दिनहरू
2023-01-05 21:4401233 दिनहरू
2023-01-05 21:4421211 वर्ष 7 महिना 12 दिनहरू