CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Greqia 🇬🇷

Mosha mesatare statistikore e gomave në Greqia. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
2023413.90
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Greqia

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2023-03-22 22:1930157 vjet 8 muaj 2 ditë
2023-03-22 22:1951184 vjet 3 muaj 5 ditë
2023-03-21 16:1350157 vjet 3 muaj 14 ditë
2023-03-21 16:0651184 vjet 3 muaj 4 ditë
2023-03-20 09:0622211 vit 9 muaj 17 ditë
2023-03-12 15:3633202 vjet 7 muaj 2 ditë
2023-03-11 17:4848193 vjet 3 muaj 14 ditë
2023-03-11 17:4751193 vjet 2 muaj 23 ditë
2023-03-11 17:4650193 vjet 3 muaj 2 ditë
2023-03-03 20:5314202 vjet 11 muaj 1 ditë
2023-02-18 10:4322228 muaj 19 ditë
2023-02-14 17:1908202 vjet 11 muaj 28 ditë
2023-02-13 14:5752184 vjet 1 muaj 20 ditë
2023-02-13 07:5051184 vjet 1 muaj 27 ditë
2023-02-13 07:1951184 vjet 1 muaj 27 ditë
2023-02-07 12:0511202 vjet 10 muaj 29 ditë
2023-02-06 22:1433202 vjet 5 muaj 27 ditë
2023-01-29 16:3628184 vjet 6 muaj 20 ditë
2023-01-29 16:3628193 vjet 6 muaj 21 ditë
2023-01-21 18:3545193 vjet 2 muaj 17 ditë