CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Greqia 🇬🇷

Mosha mesatare statistikore e gomave në Greqia. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
20221326.22
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Greqia

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2022-11-29 17:3947202 vjet 13 ditë
2022-11-26 13:36190814 vjet 6 muaj 21 ditë
2022-11-19 08:5942221 muaj 2 ditë
2022-11-18 20:1630211 vit 3 muaj 23 ditë
2022-11-18 20:1537222 muaj 6 ditë
2022-11-18 12:5323175 vjet 5 muaj 13 ditë
2022-11-16 16:5136148 vjet 2 muaj 15 ditë
2022-11-16 16:5014157 vjet 7 muaj 17 ditë
2022-11-16 16:46331111 vjet 3 muaj 1 ditë
2022-11-16 09:1728184 vjet 4 muaj 7 ditë
2022-11-14 14:01442214 ditë
2022-11-11 11:1119226 muaj 2 ditë
2022-10-29 07:0607228 muaj 15 ditë
2022-10-28 12:0327184 vjet 3 muaj 26 ditë
2022-10-27 14:2320225 muaj 11 ditë
2022-10-27 14:2315226 muaj 16 ditë
2022-10-22 09:2022224 muaj 22 ditë
2022-10-22 08:1150183 vjet 10 muaj 12 ditë
2022-10-21 15:1308228 muaj
2022-10-21 14:2536202 vjet 1 muaj 20 ditë