CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Greqia 🇬🇷

Mosha mesatare statistikore e gomave në Greqia. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
2022687.53
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Greqia

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2022-06-06 13:0239174 vjet 8 muaj 12 ditë
2022-06-04 21:2637218 muaj 22 ditë
2022-06-04 09:30292110 muaj 16 ditë
2022-05-30 15:2339165 vjet 8 muaj 4 ditë
2022-05-29 21:3606139 vjet 3 muaj 25 ditë
2022-05-29 21:3610139 vjet 2 muaj 25 ditë
2022-05-29 19:2606139 vjet 3 muaj 25 ditë
2022-05-29 19:2410139 vjet 2 muaj 25 ditë
2022-05-27 10:0708223 muaj 6 ditë
2022-05-26 17:2313184 vjet 2 muaj
2022-05-26 14:2530165 vjet 10 muaj 1 ditë
2022-05-22 11:2029201 vit 10 muaj 9 ditë
2022-05-22 11:2028201 vit 10 muaj 16 ditë
2022-05-21 09:3148192 vjet 5 muaj 26 ditë
2022-05-19 12:3237218 muaj 6 ditë
2022-05-19 04:5035183 vjet 8 muaj 22 ditë
2022-05-17 15:34121111 vjet 1 muaj 26 ditë
2022-05-13 08:1503223 muaj 26 ditë
2022-05-13 08:15381110 vjet 7 muaj 24 ditë
2022-05-12 10:33160022 vjet 25 ditë