CheckTire.com
تاریخ تولید لاستیک را بررسی کنید

میانگین سن لاستیک ها در یونان 🇬🇷

میانگین سنی آماری تایرها در یونان. سن آماری لاستیک ها در سال های خاص بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران وب سایت CheckTire.com محاسبه می شود.

سالتعداد استفادهمیانگین سنی لاستیک ها
2023413.90
20221356.11
20212254.71
20202115.66
20191344.98
2018297.85
2017221.18

اخیراً کدهای DOT از یونان بررسی شده است

تاریخ/زمان UTCDOTسن لاستیک
2023-03-22 22:1930157 سال ها 8 ماه ها 2 روزها
2023-03-22 22:1951184 سال ها 3 ماه ها 5 روزها
2023-03-21 16:1350157 سال ها 3 ماه ها 14 روزها
2023-03-21 16:0651184 سال ها 3 ماه ها 4 روزها
2023-03-20 09:0622211 سال 9 ماه ها 17 روزها
2023-03-12 15:3633202 سال ها 7 ماه ها 2 روزها
2023-03-11 17:4848193 سال ها 3 ماه ها 14 روزها
2023-03-11 17:4751193 سال ها 2 ماه ها 23 روزها
2023-03-11 17:4650193 سال ها 3 ماه ها 2 روزها
2023-03-03 20:5314202 سال ها 11 ماه ها 1 روز
2023-02-18 10:4322228 ماه ها 19 روزها
2023-02-14 17:1908202 سال ها 11 ماه ها 28 روزها
2023-02-13 14:5752184 سال ها 1 ماه 20 روزها
2023-02-13 07:5051184 سال ها 1 ماه 27 روزها
2023-02-13 07:1951184 سال ها 1 ماه 27 روزها
2023-02-07 12:0511202 سال ها 10 ماه ها 29 روزها
2023-02-06 22:1433202 سال ها 5 ماه ها 27 روزها
2023-01-29 16:3628184 سال ها 6 ماه ها 20 روزها
2023-01-29 16:3628193 سال ها 6 ماه ها 21 روزها
2023-01-21 18:3545193 سال ها 2 ماه ها 17 روزها