CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Ả Rập Saudi 🇸🇦

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Ả Rập Saudi. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202295134.77
2021365325.40
2020466005.26
201965124.37
201834404.61
2017410.10

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Ả Rập Saudi

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2022-07-04 10:5335192 năm 10 tháng 8 ngày
2022-07-04 08:4706224 tháng 27 ngày
2022-07-04 08:47220616 năm 1 tháng 5 ngày
2022-07-04 07:0414211 năm 2 tháng 29 ngày
2022-07-04 05:20300714 năm 11 tháng 11 ngày
2022-07-03 22:13352110 tháng 3 ngày
2022-07-03 21:1446192 năm 7 tháng 22 ngày
2022-07-03 20:0228165 năm 11 tháng 22 ngày
2022-07-03 20:0007202 năm 4 tháng 23 ngày
2022-07-03 19:0709211 năm 4 tháng 2 ngày
2022-07-03 19:0617211 năm 2 tháng 7 ngày
2022-07-03 19:0411211 năm 3 tháng 18 ngày
2022-07-03 18:52352110 tháng 3 ngày
2022-07-03 18:4112131 năm 3 tháng 15 ngày
2022-07-03 18:1522211 năm 1 tháng 2 ngày
2022-07-03 16:5539192 năm 9 tháng 10 ngày
2022-07-03 16:1522193 năm 1 tháng 6 ngày
2022-07-03 16:1443201 năm 8 tháng 14 ngày
2022-07-03 16:1436219 tháng 27 ngày
2022-07-03 16:1304225 tháng 9 ngày