CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Arabia Saudite 🇸🇦

Mosha mesatare statistikore e gomave në Arabia Saudite. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
202295134.77
2021365325.40
2020466005.26
201965124.37
201834404.61
2017410.10

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Arabia Saudite

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2022-07-04 10:5335192 vjet 10 muaj 8 ditë
2022-07-04 08:4706224 muaj 27 ditë
2022-07-04 08:47220616 vjet 1 muaj 5 ditë
2022-07-04 07:0414211 vit 2 muaj 29 ditë
2022-07-04 05:20300714 vjet 11 muaj 11 ditë
2022-07-03 22:13352110 muaj 3 ditë
2022-07-03 21:1446192 vjet 7 muaj 22 ditë
2022-07-03 20:0228165 vjet 11 muaj 22 ditë
2022-07-03 20:0007202 vjet 4 muaj 23 ditë
2022-07-03 19:0709211 vit 4 muaj 2 ditë
2022-07-03 19:0617211 vit 2 muaj 7 ditë
2022-07-03 19:0411211 vit 3 muaj 18 ditë
2022-07-03 18:52352110 muaj 3 ditë
2022-07-03 18:4112131 vjet 3 muaj 15 ditë
2022-07-03 18:1522211 vit 1 muaj 2 ditë
2022-07-03 16:5539192 vjet 9 muaj 10 ditë
2022-07-03 16:1522193 vjet 1 muaj 6 ditë
2022-07-03 16:1443201 vit 8 muaj 14 ditë
2022-07-03 16:1436219 muaj 27 ditë
2022-07-03 16:1304225 muaj 9 ditë