CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Malta 🇲🇹

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Malta. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
202248.18
2021204.51
2020266.19
201958.03

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Malta

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2022-06-16 13:5718193 năm 1 tháng 18 ngày
2022-05-10 12:0246823 năm 6 tháng 1 ngày
2022-02-02 19:31112110 tháng 18 ngày
2022-01-30 16:3848165 năm 2 tháng 2 ngày
2021-12-10 16:4028147 năm 5 tháng 3 ngày
2021-12-10 16:3942922 năm 1 tháng 22 ngày
2021-12-10 16:3839212 tháng 13 ngày
2021-12-10 16:38381110 năm 2 tháng 21 ngày
2021-12-10 16:3839212 tháng 13 ngày
2021-09-25 02:2835201 năm 1 tháng 1 ngày
2021-09-24 13:0235201 năm 1 tháng
2021-09-23 13:4902218 tháng 12 ngày
2021-08-16 07:2038119 năm 10 tháng 28 ngày
2021-07-02 12:0732155 năm 10 tháng 29 ngày
2021-06-08 19:5643207 tháng 20 ngày
2021-06-08 17:1443207 tháng 20 ngày
2021-06-08 16:2543207 tháng 20 ngày
2021-04-06 11:3812201 năm 21 ngày
2021-04-06 07:5812201 năm 21 ngày
2021-04-03 12:4349146 năm 4 tháng 2 ngày