CheckTire.com
ಟೈರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಮಾಲ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 🇲🇹

ಮಾಲ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು. CheckTire.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೈರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷಬಳಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಟೈರ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು
202239.86
2021204.51
2020266.19
201958.03

ಮಾಲ್ಟಾ ನಿಂದ DOT ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ/ಸಮಯ UTCDOTಟೈರ್ ವಯಸ್ಸು
2022-05-10 12:0246823 ವರ್ಷಗಳು 6 ತಿಂಗಳುಗಳು 1 ದಿನ
2022-02-02 19:31112110 ತಿಂಗಳುಗಳು 18 ದಿನಗಳು
2022-01-30 16:3848165 ವರ್ಷಗಳು 2 ತಿಂಗಳುಗಳು 2 ದಿನಗಳು
2021-12-10 16:4028147 ವರ್ಷಗಳು 5 ತಿಂಗಳುಗಳು 3 ದಿನಗಳು
2021-12-10 16:3942922 ವರ್ಷಗಳು 1 ತಿಂಗಳು 22 ದಿನಗಳು
2021-12-10 16:3839212 ತಿಂಗಳುಗಳು 13 ದಿನಗಳು
2021-12-10 16:38381110 ವರ್ಷಗಳು 2 ತಿಂಗಳುಗಳು 21 ದಿನಗಳು
2021-12-10 16:3839212 ತಿಂಗಳುಗಳು 13 ದಿನಗಳು
2021-09-25 02:2835201 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 1 ದಿನ
2021-09-24 13:0235201 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು
2021-09-23 13:4902218 ತಿಂಗಳುಗಳು 12 ದಿನಗಳು
2021-08-16 07:2038119 ವರ್ಷಗಳು 10 ತಿಂಗಳುಗಳು 28 ದಿನಗಳು
2021-07-02 12:0732155 ವರ್ಷಗಳು 10 ತಿಂಗಳುಗಳು 29 ದಿನಗಳು
2021-06-08 19:5643207 ತಿಂಗಳುಗಳು 20 ದಿನಗಳು
2021-06-08 17:1443207 ತಿಂಗಳುಗಳು 20 ದಿನಗಳು
2021-06-08 16:2543207 ತಿಂಗಳುಗಳು 20 ದಿನಗಳು
2021-04-06 11:3812201 ವರ್ಷ 21 ದಿನಗಳು
2021-04-06 07:5812201 ವರ್ಷ 21 ದಿನಗಳು
2021-04-03 12:4349146 ವರ್ಷಗಳು 4 ತಿಂಗಳುಗಳು 2 ದಿನಗಳು
2021-03-13 15:2008174 ವರ್ಷಗಳು 21 ದಿನಗಳು