CheckTire.com
ກວດເບິ່ງວັນທີຜະລິດຢາງລົດ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ມາລຕາ 🇲🇹

ສະຖິຕິອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ມາລຕາ. ສະຖິຕິອາຍຸຂອງຢາງໃນບາງປີແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ CheckTire.com.

ປີຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງ
202239.86
2021204.51
2020266.19
201958.03

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກວດເບິ່ງລະຫັດ DOT ຈາກ ມາລຕາ

ວັນທີ/ເວລາ UTCDOTອາຍຸຢາງ
2022-05-10 12:0246823 ປີ 6 ເດືອນ 1 ມື້
2022-02-02 19:31112110 ເດືອນ 18 ມື້
2022-01-30 16:3848165 ປີ 2 ເດືອນ 2 ມື້
2021-12-10 16:4028147 ປີ 5 ເດືອນ 3 ມື້
2021-12-10 16:3942922 ປີ 1 ເດືອນ 22 ມື້
2021-12-10 16:3839212 ເດືອນ 13 ມື້
2021-12-10 16:38381110 ປີ 2 ເດືອນ 21 ມື້
2021-12-10 16:3839212 ເດືອນ 13 ມື້
2021-09-25 02:2835201 ປີ 1 ເດືອນ 1 ມື້
2021-09-24 13:0235201 ປີ 1 ເດືອນ
2021-09-23 13:4902218 ເດືອນ 12 ມື້
2021-08-16 07:2038119 ປີ 10 ເດືອນ 28 ມື້
2021-07-02 12:0732155 ປີ 10 ເດືອນ 29 ມື້
2021-06-08 19:5643207 ເດືອນ 20 ມື້
2021-06-08 17:1443207 ເດືອນ 20 ມື້
2021-06-08 16:2543207 ເດືອນ 20 ມື້
2021-04-06 11:3812201 ປີ 21 ມື້
2021-04-06 07:5812201 ປີ 21 ມື້
2021-04-03 12:4349146 ປີ 4 ເດືອນ 2 ມື້
2021-03-13 15:2008174 ປີ 21 ມື້