CheckTire.com
Kontrolloni datën e prodhimit të gomave

Mosha mesatare e gomave në Guajana 🇬🇾

Mosha mesatare statistikore e gomave në Guajana. Mosha statistikore e gomave në vite të veçanta llogaritet në bazë të të dhënave të futura nga përdoruesit e faqes së internetit CheckTire.com.

Vitinumri i perdorimeveMosha mesatare e gomave
202313.99
202294.99
2021514.06
2020612.59
20191012.38

Kodet DOT të kontrolluara së fundi nga Guajana

Data/Koha UTCDOTMosha e gomave
2023-07-10 14:2929193 vjet 11 muaj 25 ditë
2022-09-11 11:1006193 vjet 7 muaj 7 ditë
2022-09-11 11:0420175 vjet 3 muaj 27 ditë
2022-09-11 11:0002175 vjet 8 muaj 2 ditë
2022-09-11 10:5919175 vjet 4 muaj 3 ditë
2022-09-11 10:5806193 vjet 7 muaj 7 ditë
2022-09-11 10:5705193 vjet 7 muaj 14 ditë
2022-04-08 22:23172111 muaj 13 ditë
2022-03-09 19:4640156 vjet 5 muaj 9 ditë
2022-03-09 19:44441110 vjet 4 muaj 6 ditë
2021-12-06 17:3902229 vjet 11 muaj
2021-12-05 00:4502229 vjet 10 muaj 29 ditë
2021-08-16 16:1420212 muaj 30 ditë
2021-07-13 19:1601216 muaj 9 ditë
2021-06-19 20:5344119 vjet 7 muaj 19 ditë
2020-08-08 18:4941154 vjet 10 muaj 3 ditë
2020-08-08 18:4812128 vjet 4 muaj 20 ditë
2020-07-16 17:3944118 vjet 8 muaj 15 ditë
2020-07-02 20:2811137 vjet 3 muaj 21 ditë
2020-06-04 18:0117624 vjet 1 muaj 13 ditë