CheckTire.com
टायर उत्पादनाची तारीख तपासा

गयाना मधील टायरचे सरासरी वय 🇬🇾

गयाना मधील टायर्सचे सांख्यिकीय सरासरी वय. CheckTire.com वेबसाइटच्या वापरकर्त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या डेटाच्या आधारे विशिष्ट वर्षांमध्ये टायर्सचे सांख्यिकीय वय मोजले जाते.

वर्षवापरांची संख्याटायर्सचे सरासरी वय
202313.99
202294.99
2021514.06
2020612.59
20191012.38

गयाना कडून अलीकडेच तपासलेले DOT कोड

तारीख/वेळ UTCDOTटायर वय
2023-07-10 14:2929193 वर्षे 11 महिने 25 दिवस
2022-09-11 11:1006193 वर्षे 7 महिने 7 दिवस
2022-09-11 11:0420175 वर्षे 3 महिने 27 दिवस
2022-09-11 11:0002175 वर्षे 8 महिने 2 दिवस
2022-09-11 10:5919175 वर्षे 4 महिने 3 दिवस
2022-09-11 10:5806193 वर्षे 7 महिने 7 दिवस
2022-09-11 10:5705193 वर्षे 7 महिने 14 दिवस
2022-04-08 22:23172111 महिने 13 दिवस
2022-03-09 19:4640156 वर्षे 5 महिने 9 दिवस
2022-03-09 19:44441110 वर्षे 4 महिने 6 दिवस
2021-12-06 17:3902229 वर्षे 11 महिने
2021-12-05 00:4502229 वर्षे 10 महिने 29 दिवस
2021-08-16 16:1420212 महिने 30 दिवस
2021-07-13 19:1601216 महिने 9 दिवस
2021-06-19 20:5344119 वर्षे 7 महिने 19 दिवस
2020-08-08 18:4941154 वर्षे 10 महिने 3 दिवस
2020-08-08 18:4812128 वर्षे 4 महिने 20 दिवस
2020-07-16 17:3944118 वर्षे 8 महिने 15 दिवस
2020-07-02 20:2811137 वर्षे 3 महिने 21 दिवस
2020-06-04 18:0117624 वर्षे 1 महिना 13 दिवस