CheckTire.com
تاریخ تولید لاستیک را بررسی کنید

میانگین سن لاستیک ها در گویان 🇬🇾

میانگین سنی آماری تایرها در گویان. سن آماری لاستیک ها در سال های خاص بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران وب سایت CheckTire.com محاسبه می شود.

سالتعداد استفادهمیانگین سنی لاستیک ها
202313.99
202294.99
2021514.06
2020612.59
20191012.38

اخیراً کدهای DOT از گویان بررسی شده است

تاریخ/زمان UTCDOTسن لاستیک
2023-07-10 14:2929193 سال ها 11 ماه ها 25 روزها
2022-09-11 11:1006193 سال ها 7 ماه ها 7 روزها
2022-09-11 11:0420175 سال ها 3 ماه ها 27 روزها
2022-09-11 11:0002175 سال ها 8 ماه ها 2 روزها
2022-09-11 10:5919175 سال ها 4 ماه ها 3 روزها
2022-09-11 10:5806193 سال ها 7 ماه ها 7 روزها
2022-09-11 10:5705193 سال ها 7 ماه ها 14 روزها
2022-04-08 22:23172111 ماه ها 13 روزها
2022-03-09 19:4640156 سال ها 5 ماه ها 9 روزها
2022-03-09 19:44441110 سال ها 4 ماه ها 6 روزها
2021-12-06 17:3902229 سال ها 11 ماه ها
2021-12-05 00:4502229 سال ها 10 ماه ها 29 روزها
2021-08-16 16:1420212 ماه ها 30 روزها
2021-07-13 19:1601216 ماه ها 9 روزها
2021-06-19 20:5344119 سال ها 7 ماه ها 19 روزها
2020-08-08 18:4941154 سال ها 10 ماه ها 3 روزها
2020-08-08 18:4812128 سال ها 4 ماه ها 20 روزها
2020-07-16 17:3944118 سال ها 8 ماه ها 15 روزها
2020-07-02 20:2811137 سال ها 3 ماه ها 21 روزها
2020-06-04 18:0117624 سال ها 1 ماه 13 روزها