CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Ghana 🇬🇭

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Ghana. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
2022316.95
2021238.35
20202510.30
201967.21
201863.92

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Ghana

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2022-06-21 10:0452192 năm 5 tháng 29 ngày
2022-06-09 10:3805193 năm 4 tháng 12 ngày
2022-06-02 05:3428156 năm 10 tháng 27 ngày
2022-05-31 07:3210166 năm 2 tháng 24 ngày
2022-05-31 07:0904148 năm 4 tháng 11 ngày
2022-05-31 07:0728192 năm 10 tháng 23 ngày
2022-05-21 16:4343147 năm 7 tháng 1 ngày
2022-05-21 16:4229165 năm 10 tháng 3 ngày
2022-05-21 16:4128165 năm 10 tháng 10 ngày
2022-05-21 16:40281011 năm 10 tháng 9 ngày
2022-04-26 10:5807184 năm 2 tháng 14 ngày
2022-04-26 10:5744147 năm 5 tháng 30 ngày
2022-04-26 08:3626147 năm 10 tháng 3 ngày
2022-03-14 13:0606193 năm 1 tháng 10 ngày
2022-03-07 10:4038201 năm 5 tháng 21 ngày
2022-03-07 10:3735201 năm 6 tháng 11 ngày
2022-03-05 10:4842130 năm 4 tháng 19 ngày
2022-03-05 08:5642130 năm 4 tháng 19 ngày
2022-03-03 18:5943138 năm 4 tháng 10 ngày
2022-03-03 18:5638201 năm 5 tháng 17 ngày