CheckTire.com
ටයර් නිෂ්පාදන දිනය පරීක්ෂා කරන්න

ඝානාව හි ටයර් වල සාමාන්‍ය වයස 🇬🇭

ඝානාව හි ටයර්වල සංඛ්‍යානමය සාමාන්‍ය වයස. නිශ්චිත වසරවල ටයර්වල සංඛ්‍යානමය වයස ගණනය කරනු ලබන්නේ CheckTire.com වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් විසින් ඇතුළත් කරන ලද දත්ත පදනම් කරගෙනය.

අවුරුදුභාවිත ගණනටයර්වල සාමාන්ය වයස
2022316.95
2021238.35
20202510.30
201967.21
201863.92

ඝානාව වෙතින් මෑතකදී පරීක්ෂා කරන ලද DOT කේත

දිනය/වේලාව UTCDOTටයර් වයස
2022-06-21 10:0452192 අවුරුදු 5 මාස 29 දින
2022-06-09 10:3805193 අවුරුදු 4 මාස 12 දින
2022-06-02 05:3428156 අවුරුදු 10 මාස 27 දින
2022-05-31 07:3210166 අවුරුදු 2 මාස 24 දින
2022-05-31 07:0904148 අවුරුදු 4 මාස 11 දින
2022-05-31 07:0728192 අවුරුදු 10 මාස 23 දින
2022-05-21 16:4343147 අවුරුදු 7 මාස 1 දිනය
2022-05-21 16:4229165 අවුරුදු 10 මාස 3 දින
2022-05-21 16:4128165 අවුරුදු 10 මාස 10 දින
2022-05-21 16:40281011 අවුරුදු 10 මාස 9 දින
2022-04-26 10:5807184 අවුරුදු 2 මාස 14 දින
2022-04-26 10:5744147 අවුරුදු 5 මාස 30 දින
2022-04-26 08:3626147 අවුරුදු 10 මාස 3 දින
2022-03-14 13:0606193 අවුරුදු 1 මස 10 දින
2022-03-07 10:4038201 වර්ෂය 5 මාස 21 දින
2022-03-07 10:3735201 වර්ෂය 6 මාස 11 දින
2022-03-05 10:4842130 අවුරුදු 4 මාස 19 දින
2022-03-05 08:5642130 අවුරුදු 4 මාස 19 දින
2022-03-03 18:5943138 අවුරුදු 4 මාස 10 දින
2022-03-03 18:5638201 වර්ෂය 5 මාස 17 දින