CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Mozambique 🇲🇿

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Mozambique. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
2022514.01
202115.38
202021.92
201923.19

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Mozambique

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2022-05-02 15:21290021 năm 9 tháng 15 ngày
2022-01-10 16:05360021 năm 4 tháng 6 ngày
2022-01-09 15:3015201 năm 9 tháng 3 ngày
2022-01-09 15:2914183 năm 9 tháng 7 ngày
2022-01-09 15:28360021 năm 4 tháng 5 ngày
2021-08-12 08:2113165 năm 4 tháng 15 ngày
2020-12-07 19:2431182 năm 4 tháng 7 ngày
2020-11-05 19:0020191 năm 5 tháng 23 ngày
2019-06-11 12:0434144 năm 9 tháng 24 ngày
2019-06-11 12:0147171 năm 6 tháng 22 ngày