CheckTire.com
ກວດເບິ່ງວັນທີຜະລິດຢາງລົດ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ໂມຊຳບິກ 🇲🇿

ສະຖິຕິອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງໃນ ໂມຊຳບິກ. ສະຖິຕິອາຍຸຂອງຢາງໃນບາງປີແມ່ນຄິດໄລ່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ CheckTire.com.

ປີຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຢາງ
2022514.01
202115.38
202021.92
201923.19

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກວດເບິ່ງລະຫັດ DOT ຈາກ ໂມຊຳບິກ

ວັນທີ/ເວລາ UTCDOTອາຍຸຢາງ
2022-05-02 15:21290021 ປີ 9 ເດືອນ 15 ມື້
2022-01-10 16:05360021 ປີ 4 ເດືອນ 6 ມື້
2022-01-09 15:3015201 ປີ 9 ເດືອນ 3 ມື້
2022-01-09 15:2914183 ປີ 9 ເດືອນ 7 ມື້
2022-01-09 15:28360021 ປີ 4 ເດືອນ 5 ມື້
2021-08-12 08:2113165 ປີ 4 ເດືອນ 15 ມື້
2020-12-07 19:2431182 ປີ 4 ເດືອນ 7 ມື້
2020-11-05 19:0020191 ປີ 5 ເດືອນ 23 ມື້
2019-06-11 12:0434144 ປີ 9 ເດືອນ 24 ມື້
2019-06-11 12:0147171 ປີ 6 ເດືອນ 22 ມື້