CheckTire.com
Kiểm tra ngày sản xuất lốp xe

Tuổi trung bình của lốp xe tại Brunei 🇧🇳

Thống kê tuổi trung bình của lốp xe tại Brunei. Tuổi thống kê của lốp xe trong các năm cụ thể được tính toán trên cơ sở dữ liệu do người sử dụng trang web CheckTire.com nhập vào.

Nămsố lần sử dụngTuổi trung bình của lốp xe
2024115.39
2023205.86
2022199.15
2021354.06
2020504.71
2019142.75
201821.03
2017116.53

Các mã DOT đã được kiểm tra gần đây từ Brunei

Ngày / giờ UTCDOTTuổi lốp
2024-04-12 07:2410925 năm 1 tháng 4 ngày
2024-04-04 00:4445194 năm 5 tháng
2024-03-02 03:3034194 năm 6 tháng 12 ngày
2024-02-24 00:1124203 năm 8 tháng 16 ngày
2024-02-23 09:0621212 năm 8 tháng 30 ngày
2024-02-23 09:0511203 năm 11 tháng 14 ngày
2024-02-23 09:0422221 năm 8 tháng 24 ngày
2024-02-19 03:3424203 năm 8 tháng 11 ngày
2024-02-10 03:4234203 năm 5 tháng 24 ngày
2024-01-05 05:4824203 năm 6 tháng 28 ngày
2024-01-04 07:2738212 năm 3 tháng 15 ngày
2023-12-31 06:0520212 năm 7 tháng 14 ngày
2023-12-29 11:0024203 năm 6 tháng 21 ngày
2023-12-29 01:4224203 năm 6 tháng 21 ngày
2023-11-20 23:1324203 năm 5 tháng 12 ngày
2023-10-27 05:5343203 năm 8 ngày
2023-09-06 09:0841202 năm 11 tháng 1 ngày
2023-09-06 09:0450626 năm 8 tháng 28 ngày
2023-08-27 07:1911231 năm 5 tháng 18 ngày
2023-08-21 12:0829185 năm 1 tháng 5 ngày